תגובת המדינה לאי היענות למדיניות - המקרה של סם הקנאביס בישראל