תמיכות ממשלתיות לעמותות בישראל מהם הגורמים המשפיעים על סיכוייה של עמותה למצות אתאפשרותה לקבל תמיכה ממשלתית?