עתודה לסגל הבכיר

  • tvdh_nyhvlyt_2020

 

תכנית ההכשרה מיועדת לאנשי הסגל המנהלי המהווים חלק מהעתודה הניהולית, ומאותרים כבעלי פוטנציאל להובלה ולהתקדמות לתפקידי מפתח בשדרות הניהול הבכירות באוניברסיטה.

התוכנית מבוססת על תפיסת מדיניות וניהול רחבה, המקנה ללומדים בה היכרות מערכתית עם האוניברסיטה, ועם בעלי תפקידים מרכזיים.

התוכנית מעניקה ערכת כלי מדיניות, ניהול והובלה, המאפשרים השתלבות והתקדמות בסגל המקצועי של האוניברסיטה, תוך יכולת להתמודד עם האתגרים העומדים לפתחה של האוניברסיטה העברית בשנים הבאות.