מסלול מואץ לתואר שני במדיניות ציבורית

תואר ראשון ושני ב-4 שנים

מידע על התואר לשנת הלימודים התשפ"ג

 

תכנית הלימודים

ביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל מציע לסטודנטים מצטיינים מכל החוגים, אשר לומדים באוניברסיטה העברית, להשלים תואר שני בשנה אחת. המתקבלים למסלול המואץ ישלימו במהלך שנה ג' לתואר 16/22 נ"ז של התואר השני במדיניות ציבורית. קורסים אלו יאגרו לתואר מוסמך:

קורסים סמסטר א'

59625 מנהל ציבורי בראי הפוליטיקה (2 נ"ז)

59625 שיטות מחקר איכותניות (2 נ"ז)

59713 תשתית מושגית בכלכלה (4 נ"ז)*

59827 סטטיסטיקה ושיטות כמותניות (2 נ"ז)*

*תלמיד החוגים כלכלה ופכ"ם פטורים מקורסים אלו

 

קורסים שנתיים

59720 ניתוח מדיניות (4 נ"ז)

 

קורס מרוכז בחופשת סמסטר

59709 חברה ותרבות (2 נ"ז)

 

קורסים סמסטר ב'

59624 תאוריות של הליך המדיניות הצביורית (2 נ"ז)

59716 כלכלה ומדיניות ציבורית (2 נ"ז)

59772 שיטות מחקר כמותניות מתקדמות (2 נ"ז)

הצלחה בקורסים של סמסטר א'  (ממוצע של 85 בקורסים אגורים של סמסטר א' (לא פחות מ-80 בכל אחד מהקורסים) והתקדמות מוכחת בקורסי הבוגר של סמ' א', תאפשר הרשמה לקורסים של סמסטר ב'.

 

קהל יעד

סטודנטים מצטיינים, מכל החוגים, הלומדים באוניברסיטה העברית, העולים לשנה ג' אשר השלימו לפחות 90 נ"ז.

 

סדרי הרשמה למסלול מואץ [מועד אחרון להגשת מועמדות ה-31 במאי]

·  גיליון ציונים עדכני ומקורי בממוצע של לפחות 85 על 90 נ"ז

·  קורות חיים

  חיבור אישי

המועמדים העומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון אישי.

 

סדרי הרשמה לתכנית המצטיינים בשנה אחת [מועד אחרון להגשת מועמדות ה-31 במאי 2023]

·  הרשמה לאוניברסיטה העברית לחץ כאן

·  תמונת פרופיל בפורמט JPEG 

·  ממוצע של 85 בקורסי מדיניות ציבורית אגורים לתואר שני (לא פחות מ-80 בכל אחד מהקורסים)