דוקטורנטים

שם: מלי איוס
נושא:פרסונליזציה של הינדים
מנחה: ד"ר אייל פאר
שלב: 1
 
mali
 
שם: עמית אפרתי
נושא:השפעת אי שוויון חברתי- כלכלי על סכסוכים בינ"ל אלימים
מנחה:פרופ' קלוד בר- רבי
שלב: 1
 
amitefrati
שם: סלטאן אלתמימי פואד
נושא:the Right to Development and Public Participation in the Local Government in Palestine
מנחה: פרופ' שרון גלעד
שלב: 1
 
 
fuad tamimi
שם: עופר סנדריי
נושא:personalized nudging: the interaction of context and personal traits on behavior
מנחה:ד"ר איל פאר
שלב: 1
דוא"ל: ofersen@gmail.com
Ofer sendrey
שם: איתמר יקיר
נושא:
מנחה:פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי ופרופ' מומי דהן
שלב: 2
 
שם: איילת מצגר
נושא: מחקר השוואתי בנושא סגנון רגולטורי ודפוסי ממשליות
מנחה: פרופ' דוד לוי- פאור
שלב: 1
 
ayeletmetzgeratarr
שם: עודד סטקלוב
נושא: חסמים לגיוון מגדרי והשפעתם על ההתנהלות של ארגונים
מנחה: ד"ר ענת גופן שריג
שלב: 2
דוא"ל: odeds@adalya.co.il
 
Oded Steklov
שם: נמרוד צוקרט
נושא: קבלת החלטות למול ארגוני טרור סמי מדינתיים
מנחה: ד"ר רענן סוליציאנו- קינן
שלב: 1
 
 
שם: מיכאל רבי
נושא: Policy under uncertainty: Imagining' planning' and designing futures
מנחה: ד"ר לימור סמימיאן דרש
שלב: 1
 
שם: יעל שיינין
נושא: תוכניות מנהיגות ורשתות חברתיות כאמצעי לשימור תפיסת החוללות של עובדי מדינה
מנחה: פרופ' שרון גלעד
שלב: 1
דוא"ל: yaelschanin@gmail.com
 
yaels

 
 
   
שם: ליבי ממן- בורשטיין
נושא: Regulatory Designs and Varieties of Democratic Governance: A Comparative Analysis
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב: 2
libby maman brushtein
 
 
 
 
שם: קרן בורנשטיין-נתיב
נושא: התפתחות הבנקים כשחקנים רגולטוריים ופוליטיים:
חקר מקרה עמלות הבנקים בין השנים 1993-2013
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב: 2
דוא"ל: kerenshachar08@gmail.com   
 
 
שם: יוסף גואטה
נושא: מדיניות משפחה במערכת החינוך
מנחה: ד"ר ענת גופן שריג
שלב: 2
דוא"ל: Gwetta.yossi@gmail.com
 
 
 
שם: אוראל דיאמונד
נושא:שילוב מיעוטים בחינוך המדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה בישראל
מנחה: ד"ר אליקים כסלו
שלב: 2
 
Aurel Diamond
שם: נורית הוד
נושא:Is stolen water really sweetner? The impact of unethical consumption on consumers' satisfaction and recommendation 
מנחה: ד"ר אייל פאר
שלב: 2
 
nurithod
 
 
 
שם: יאיר חקאק
נושא: התפתחות המדינה הרגולטורית בתקופת המנדט הבריטי
מנחים: פרופ' דוד לוי פאור ופרופ' רונן שמיר
שלב: 2
דוא"ל: yair@hakak.com
 
yair hakak
שם:ליאור יאדו
נושא: היבטים קוגניטיביים של קבלת החלטות בשדה המדיניות הציבורית
מנחה: ד"ר רענן סוליציאנו קינן
שלב: 2
דוא"ל: lioryado@gmail.com
 
 
Lior Yado
שם: חנן יונה
נושא: פילנתרופיה וארגוני המגזר השלישי בישראל
מנחה: ד"ר קלוד בר-רבי
שלב: 2
דוא"ל: hanan.yonah@mail.huji.ac.il
 
 
Hanan Yona
שם: מיכל לבנת לרר
נושא: משטרי אחריותיות וקבלת החלטות
מנחה: ד"ר רענן סוליציאנו קינן
שלב: 2        
דוא"ל: michal.livnat@gmail.com
 
 
michal Livnat
שם: רותם מדזיני
נושא: השפעת הגלובליזציה על אכיפת פרטיות
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב: 2
 
שם: ענבר מזרחי
נושא: פגיעות פיננסית והתפתחות שוק האשראי בישראל
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב: 2
 
Inbar Mizrachi
שם: יעקב משמוש
נושא: מחקר אמפירי כלכלי במערכת בתי משפט
מנחה: פרופ' בר-רבי קלוד
שלב: 2
 
 
Yaakov Mashmoush
שם: עידו סיוון
נושא: רגולציות בתחום הסייבר
מנחה: פרופ' דוד לוי פאור
שלב:2   
דוא"ל: sivan018@umn.edu 
 
 
Ido SIvan
שם: דרורית פורת
נושא: השפעתם של מנהלי הקו הראשון בישום מדיניות
מנחה: ד"ר ענת גופן שריג
שלב: 2
דוא"ל: gasdor@013.net.il
 
 
droritporat

שם: הילה שצ'ופק
נושא: 
מנחה: ד"ר איל פאר
שלב: 2
דוא"ל: hilla.ambaruch@mail.huji.ac.il

 

hila