משפטים ומדיניות ציבורית

שם: מירי גרוס
דוא"ל: mirig@gmail.com
השכלה: תואר I במדעי החיים, קוגניציה ומשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: עו"ד
 
mirigross
שם: צביה זיכרמן
דוא"ל: tzviya.z@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים, הקריה האקדמית אונו
תפקיד: עו"ד, משרד פרטי, משרד עו"ד דרורי- סאלם
 
zvyiazikerman
שם: הודיה רוזנבלום
דוא"ל: hodiyaro@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים, הקריה האקדמית אונו
תפקיד: מנהלת תחום מדיניות רגולציה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 
hodayarozemblum