מבנה הלימודים

מבנה הלימודים
•    תכנית המנהיגות מתקיימת במסלול לא מחקרי בלבד.
•    הלימודים מורכבים מלימודי חובה, סדנאות, סדנאות שטח, סיורים בארץ וסיור לימודי השוואתי בחו"ל (בחירה)
•    סה"כ נקודות זכות לקבלת התואר: 44 נ”ז.
•    משך הלימודים לתואר הוא 15 חודשים (ארבעה סמסטרים רצופים).
למסיימי התכנית בהצלחה יוענק התואר "מוסמך במדיניות ציבורית - מגמת מנהיגות".