סגל

שרון גלעד

פרופ' שרון גלעד

מרצה וחוקרת בביה״ס בתחום המינהל הציבורי
02-5883562
sharon.gilad@mail.huji.ac.il

הקורס שלי בוחן את הממשק שבין ארגוני ועובדי המנהל הציבורי לדרג הפוליטי ולציבור