יזמים קהילתיים סדרתיים - תופעה ייחודית ברשת הממשל העירוני