עולם חסד ייבנה, גמ"חים להלוואות ללא ריבית - מודל ייחודי של חסד בנוף הישראלי