סגל בית הספר

ליאת רז יורוביץ

ד"ר ליאת רז יורוביץ

מרצה וחוקרת בתחום מדיניות המשפחה
02-5883343
Liat.raz@mail.huji.ac.il
שבתון סמסטר א

בקורס שלי לומדים: "כיצד מדיניות משפיעה על מגמות ילודה, תמותה, תחלואה והגירה וכיצד מדיניות מושפעת ממגמות אלה"