סגל

hanaatar

חנה קדרון

עוזרת הוראה של ד"ר ענת גופן בקורסים 59720 ניתוח מדיניות ושל פרופ' מומי דהן בקורס 59911 ניתוח מדיניות