תזות

מילות קישור:  מחאה חברתית, צדק שיתופי, שיתוף ציבור, שינוי כלכלי חברתי,צוות ספיבק יונה