בוגרי 2004 - 2005

שם : הילה אטיאס אוחנה

דוא"ל: hillattias@gmail.com 

חוגי לימוד: יחב"ל ומדע

הכשרה מעשית: משרד התיירות ורשות המסים 

תפקיד: מנהלת קטגוריה, מוצרים קוגניטיביים - חברת אינזימוטק 

  

שם: אסתר אלבאום אהד

דוא"ל:  Elbaume@mot.gov.il

חוגי לימוד: תכנית לימודים רב-תחומית וגיאוגרפיה

הכשרה מעשית: מרכז מיפוי ישראל, הוועדה לתשתיות לאומיות, משרד התחבורה

תפקיד: ממונה מכרזים והתקשרויות במשרד התחבורה 

 

שם: ירקית אלקיים 

דוא"ל: yarkit@hotmail.com 

חוגי לימוד: מחשבת ישראל ומנהל עסקים

הכשרה מעשית: נציבות שרות המדינה, רשות המסים

תפקיד: עוזרת למנהל מפעל סודה קלאב

  

שם: אליסף אסולין 

דוא"ל: elyasaf.a@gmail.com 

חוגי לימוד: פכ"מ

הכשרה מעשית: מקורת; אגף תקציבים במשרד האוצר; היחידה הכלכלית ברשות המסים

תפקיד: מנהל אגף תקציב ומינהל, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

  

שם: יודפת אפק ארזי

דוא"ל: yodfatafek@gca.gov.il 

חוגי לימוד: כלכלה ומדע המדינה

הכשרה מעשית: משרד ראש הממשלה, אגף תקציבים 

תפקיד: סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות, רשות החברות- משרד האוצר

  

שם: מורן בוגנים גולד

דוא"ל: moranbuganim@gmail.com 

חוגי לימוד: יחב"ל ופילוסופיה

הכשרה מעשית: משרד לאיכות הסביבה, משרד התיירות

תפקיד: מנהלת תחום בכירה לאנרגיה ותחליפי דלקים- הרשות להשקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי, משרד הכלכלה והעשייה

  

שם: מירב בוכריס אסולין 

דוא"ל: meribu5@hotmail.com 

חוגי לימוד: ביולוגיה ופסיכוביולוגיה

הכשרה מעשית: משרד החינוך

תפקיד: רפרנטית נציבות שרות המדינה

  

שם: רינת ביאלר 

דוא"ל: rinatbialer@yahoo.com 

חוגי לימוד: מדע המדינה ולימודים ספרדיים ולטינו אמריקאיים

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, מזכירות הממשלה

תפקיד: מנהלת גיוס חטיבתית, HP

  

שם: אברהם בר 

דוא"ל: avibar2011@gmail.com

חוגי לימוד: פסיכולוגיה

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, משרד התחבורה

תפקיד: אנליסט מדיניות ציבורית, גוגל ישראל

  

שם: ליעד ברזילי רינת

דוא"ל: liadbarzilay@gmail.com

חוגי לימוד: יחב"ל ותקשורת

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, משרד התיירות ומשרד האוצר

תפקיד: מנהלת מדיניות ציבורית ותקשורת- מטה מנכל בלאומי קארד

  

שם: ריטה גולשטיין גלפרין

דוא"ל: rita.goldstein@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד המשפטים, משרד התמ"ת

התמחות משפטית: משרד התמ"ת

תפקיד: מנהלת תכנית הכשרה של צוערים לשירות המדינה

  

שם: אדית בר (זגורי(

דוא"ל: editbar3@gmail.com 

חוגי לימוד: מדע המדינה ומנהל עסקים

הכשרה מעשית: משרד הבריאות, הסוכנות היהודית

תפקיד: סמנכ״ל תקצוב והון אנושי, מנהל התכנון והבניה, משרד האוצר

  

שם: פארס טויל 

דוא"ל: farestweel@walla.com

חוגי לימוד: לימודי האסלאם והמזה"ת ותכנית לימודים רב תחומית

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת

תפקיד: עוזר מנהלת מינהל טכנולוגיה, משרד הבריאות

  

שם: אברהם כהן 

דוא"ל: avic193@gmail.com

חוגי לימוד: כלכלה וחשבונאות

הכשרה מעשית: משרד האוצר - החשב הכללי

תפקיד: מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי

  

שם: עו"ד לישי משעלי

דוא"ל: Mishalykeen@gmail.com

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: לשכת ראש הממשלה, היחידה לאיסור הלבנת הון

תפקיד: מרכזת משימות המשנה למנכ"ל - משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

  

שם: דוד מזרחי 

דוא"ל: dudi.isr@gmail.com

חוגי לימוד: מדע המדינה ומנהל עסקים

הכשרה מעשית: משרד הבריאות, משרד האוצר - הממונה על השכר

תפקיד: מנהל אגף תקציבים - משרד החינוך 

  

שם: אילה מידן גרינשפן

דוא"ל: ayala_md@gmail.com 

חוגי לימוד: מדע המדינה

הכשרה מעשית: משרד התיירות, נציבות שירות המדינה

תפקיד: מנהלת תחום תרבות ושיווק - הרשות המקומית כפר יונה

  

שם: נעמי מירן 

דוא"ל: neomimiran@gmail.com 

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד האוצר - יעוץ משפטי, בית הדין המשמעתי של עובדי המדינה, משרד המשפטים.

התמחות: פרקליטת המדינה - המחלקה הכלכלית

תפקיד: ייעוץ משפטי, משרד הביטחון

  

שם: מילכה מרגלית ויסמן

דוא"ל: milka_margalit@yahoo.com 

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד הפנים, עיריית ירושלים - מחלקת רווחה, היועץ המשפטי לממשלה

התמחות: פרקליטת המדינה - המחלקה הכלכלית

תפקיד: פרקליטה במחלקה הכלכלית - פרקליטות המדינה, משרד המשפטים

  

שם: עידו נורדן 

דוא"ל: idon@boi.gov.il 

חוגי לימוד: כלכלה ויחב"ל

תפקיד: הפיקוח על הבנקים - בנק ישראל

  

שם: יוליה פוליאקוב איתן 

דוא"ל: yuliae@pmo.gov.il

חוגי לימוד: יחב"ל וכלכלה

הכשרה מעשית: משרד האוצר - אגף תקציבים, ביטוח לאומי

תפקיד: סגנית מנהל המועצה במשרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה

  

שם: טל פרגון 

דוא"ל: talutra@hotmail.com 

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: הממונה על ההגבלים העסקיים, משרד המשפטים - רשם העמותות

תפקיד: פרקליט - המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה

  

שם: תהילה פרץ 

דוא"ל: tehilp@walla.co.il 

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד התמ"ת, משרד המשפטים

תפקיד: אגף המשמעת, נציבות שירות המדינה

  

שם: תאיר רביבו איפרגן 

דוא"ל: tairevivo@gmail.com 

חוגי לימוד: יחב"ל ומדע המדינה

הכשרה מעשית: לשכת ראש הממשלה, משרד הביטחון

תפקיד: יועצת מנכ"ל - משרד התמ"ת

  

שם: שירה שאטו

דוא"ל: shirashato@gmail.com

חוגי לימוד: יחב"ל ומדע המדינה

הכשרה מעשית: הסוכנות היהודית, מנהל מקרקעי ישראל

תפקיד: מנהלת תכנית "זינוק בעלייה" עמותת אלומה 

  

שם: אביחי שלום 

דוא"ל: hayshalom@hotmail.com 

חוגי לימוד: משפטים

הכשרה מעשית: משרד הבריאות, נציבות שרות המדינה, מנהל מקרקעי ישראל

  

שם: אסתי שלי 

דוא"ל: estihazan@hotmail.com 

חוגי לימוד: מדעי הרפואה

הכשרה מעשית: משרד התשתיות, משרד הבריאות

תפקיד: עוזרת ראש מנהל טכנולוגיות, משרד הבריאות