בוגרי 2006 - 2007

שם: אלה אייל בר דוד
דוא"ל: ella2712@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: משרד הבריאות – ליווי הרפורמה בבריאות הנפש
הרשות לקידום מעמד האישה - משרד ראש הממשלה
התמחות: מתמחה בנציבות תלונות הציבור על שופטים במשרד המשפטים.
תפקיד: מרכזת תשתיות ופרויקטים - המטה לפיתוח אזורי, משרד התמ"ת
 
 שם: סיוון אלפי
דוא"ל: sivanalfi@gmail.com
חוגי לימוד: מנהל עסקים תקשורת ועיתונות
הכשרה מעשית: מחלקת הדוברות, משרד התיירות
 
שם: אדווה אלקבץ
דוא"ל: adveko@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: משרד המשפטים, אחראי תחום תמיכות
התמחות: מתמחה בלשכה המשפטית, כנסת ישראל 
 
שם: אברהם חיים אסבן
דוא"ל: aasaban@gmail.com
חוגי לימוד: חינוך ומדע המדינה
הכשרה מעשית: חשב, משרד החינוך, תחום תמיכות
תפקיד: מנהל תחום שיח בין-מגזרי ב'שיתופים' ומרצה באונ' הפתוחה
 
שם: מוחמד ביאדסה
דוא"ל: mbiadsee@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים
היועץ המשפטי לממשלה- משרד רוה"מ
תפקיד: עו"ד נדל"ן- יואב לוי ושות', משרד עורכי דין
 
שם: קסה בייסין
דוא"ל: kasanesh@gmail.com
חוגי לימוד: חינוך ויחב"ל
הכשרה מעשית: אגף תכנון, מחקר וכלכלה – תמ"ת
תפקיד: דוברת ורכזת קשרי חוץ - NACOEJ
 
שם: דני גלושנקוב
דוא"ל: gl.danny@gmail.com
חוגי לימוד: פכ"מ
תפקיד: דירקטור פיתוח עיסקי, אינקוביט (החממה הטכנולוגית של אלביט מערכות)
 
שם: אהרון גפן
דוא"ל: belmaker@gmail.com
חוגי לימוד: פכ"מ
הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים
תפקיד: מנהל קהילתי ומורה בעמותת "יד ביד"- ביה"ס הדו לשוני בירושלים
 
שם: רועי דהן
דוא"ל: roeid3@gmail.com
חוגי לימוד: היסטוריה של עם ישראל ומדע המדינה
הכשרה מעשית: משרד הבריאות – ליווי הרפורמה בבריאות הנפש
תפקיד: ממונה פיתוח אזורי - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתמ"ת
 
שם: קסאיי דמוזה
דוא"ל: kasaeyd@pmo.gov.il
חוגי לימוד: תואר בסוציולוגיה ובחינוך
הכשרה מעשית: המשנה לנציב שירות המדינה
תפקיד: מנהלת תחום תכניות, התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה - מטה היישום , משרד ראש הממשלה
 
שם: אביעד טמיר
חוגי לימוד: כלכלה ומזרח אסיה
הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים
מנהל סחר חוץ - משרד התמ"ת
תפקיד: Ralph Goldman Fellow - JDC
 
שם: טליה כהן
חוגי לימוד: פכ"מ
הכשרה מעשית: מחזיק תיק הרווחה, אגף התקציבים משרד האוצר
תפקיד: יועצת למנכ"ל - משרד החינוך
 
שם: סעד תמים
חוגי הלימוד: חשבונאות וכלכלה
הכשרה מעשית: יחידת הביקורת, החשב הכללי באוצר
אגף התקציבים - משרד האוצר
תפקיד: ממונה חשבונאות ודיווח - משרד האוצר, אגף החשב הכללי
 
שם: מרצדס צרפתי
דוא"ל: mertza@gmail.com
חוגי לימוד: מדע המדינה והיסטוריה
הכשרה מעשית: חשב במנהל הספורט והתרבות
תפקיד: עוזרת משנה למנכ"ל - משרד התמ"ת
 
שם: אלעד קימלמן
חוגי לימוד: פכ"מ
הכשרה מעשית: משרד הבריאות – ליווי הרפורמה בבריאות הנפש משטרת ישראל
תפקיד: מנהל קשרי ציבור - המכללה למדינאות
 
שם: סמדר שוורץ
דוא"ל: sshvartz@gmail.com
חוגי לימוד: סוציולוגיה ולימודי תיאטרון
הכשרה מעשית: חשבת במנהל הספורט והתרבות
לשכת השרה רוחמה אברהם - משרד ראש הממשלה
תפקיד: עוזרת לסמנכלי"ת מ"א, משרד לביטחון פנים
 
שם: דביר שטח
חוגי לימוד: כלכלה וחשבונאות
הכשרה מעשית: הרשות להגבלים עסקיים
הממונה על שוק ההון - משרד האוצר
תפקיד: רפרנט פיקוח גופים מוסדיים - משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 
שם: אפרת שמואלי
דוא"ל: efrats09@gmail.com
חוגי לימוד: מדעי הקוגניציה ופסיכולוגיה
הכשרה מעשית: אשפוז יום נפשי בביה"ח הדסה, התחנה לבריאות הנפש - תלפיות י-ם
תפקיד: עליית הנוער, משרד החינוך