בוגרי 2009 -2010

שם: תרז אבו-מוראד
דוא"ל: tereza.am@gmail.com
חוגי לימוד: מדע המדינה ומזרח התיכון
הכשרה מעשית: ראש ענף תנאי שירות וגמלאות ברשויות המקומיות
תפקיד: רכזת קשרי קהילה ופיתוח, מרכז הסיוע לנפגעות/י אלימות מינית ירושלים
 
שם: שרון אוקסמן
דוא"ל: soxman86@gmail.com
חוגי לימוד: יחסים בינלאומיים ולימודים רומניים ולטינו-אמריקאים
 
 
שם: אלנה אפלמן
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: מתמחה בפרקליטות מיסוי וכלכלה - רשות ניירות ערך
 
שם: גבריאל ארונוביץ
חוגי לימוד: חשבונאות וכלכלה
 
שם: ירדן ארליך
חוגי לימוד: מדע המדינה וסוציולוגיה
 
שם: דניאל בן
דוא"ל: danielbenn83@gmail.com 
חוגי לימוד: מדע המדינה והיסטוריה
הכשרה מעשית:
תפקיד: יועץ למנכ"לית - משרד התרבות והספורט
 
שם: נסיה (עדי) יודיץ
דוא"ל: adinesya@gmail.com
חוגי לימוד: כלכלה ומחשבת ישראל
תפקיד: מנהלת מחלקת רישוי שירותים פיננסים- ראשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 
שם: אדם דה לנגה
דוא"ל: adamada10@gmail.com
חוגי לימוד: מזרח התיכון ולימודים רב תחומיים
תפקיד: רכז סביבה וקהילה במנהל קהילתי - עיריית ירושלים
 
שם: רועי דרור
דוא"ל: roei.dror@gmail.com
חוגי לימוד: מדע המדינה
תפקיד: מנהל תחום ממשל - האגף לתכנון מדיניות
 
שם: יפעת יהודאי (ויינרייך )
דוא"ל: eifaat@gmail.com
חוגי לימוד: מדע המדינה וחינוך
תפקיד: משאבי אנוש - המשרד לביטחון פנים
 
שם: להב כראדי
חוגי לימוד: סוציולוגיה ומזרח התיכון
תפקיד: עוזר לסמנכ"ל - משרד התיירות
 
שם: הלה לבאי
דוא"ל: halalabai@gmail.com
חוגי לימוד: כימיה וביולוגיה
 
שם: ליבי ממן
חוגי לימוד: תקשורת וסוציולוגיה
תפקיד: יועצת מנכ"לית משרד התרבות והספורט
 
שם: רותם נוימן וסרמן
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: פרקליטות מחוז ת"א (פלילי)
 
שם: יניב ניקאין
דוא"ל: yannivnik@gmail.com
חוגי לימוד: כלכלה ויחסים בינלאומיים
 
שם: אלכס נס
דוא"ל: nesalex@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים ומנהל עסקים
 
שם: דורון סמיש
חוגי לימוד: פכ"מ
תפקיד: רפרנט ממשל ומנהל - אגף תקציבים, משרד האוצר
 
שם: אדוה ספיר
דוא"ל: advasapir@gmail.com
חוגי לימוד: יחסים בינלאומיים ומזרח אסיה
תפקיד: שליחת הסוכנות היהודית - התנועה הליברלית באנגליה
 
שם: לירון ספרד
דוא"ל: bozorgy@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: יועץ משפטי מחוז ירושלים, משרד המשפטים
 
שם: אורית פאיס
דוא"ל: orit.fais@gmail.com
חוגי לימוד: פכ"מ
תפקיד: כלכלנית, המטה החברתי כלכלי, אגף כלכלה ותשתיות, משרד ראש הממשלה
 
שם: חגי פורגס
דוא"ל: forgesh@gmail.com 
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: מתמחה - פרקליטות המדינה
 
שם: גיל פכט
דוא"ל: pachtman@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
תפקיד: מתמחה - מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי), משרד הפנים
 
שם: ארנון פנץ
חוגי לימוד: משפטים חשבונאות
תפקיד: פקח טיסה
 
שם: רות פרנקנבורג
דוא"ל: ruth01569@gmail.com
חוגי לימוד: עבודה סוציאלית
הכשרה מעשית: ראש ענף (מידע ויידע) באגף למחקר תכנון והכשרה במשרד הרווחה
תפקיד: ראש ענף באגף למחקר, תכנון והכשרה - משרד הרווחה
 
שם: יוסף רוזן
דוא"ל: josephro@pmo.gov.il
חוגי לימוד: יחב"ל + מזרח אסיה
תפקיד: משרד רה"מ
 
שם: אלכסנדרה ריף
דוא"ל: rifing621@gmail.com
תפקיד: מנהלת ומקימה, הבריגדה התרבותית, דור 1.5
 
שם: תכלת רמות
דוא"ל: theletr@gmail.com
חוגי לימוד: עבודה סוציאלית
תפקיד: עוזרת לסמנכ"ל בכיר ומנהל אגף לשירותים חברתיים ואישיים - משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 
שם: רומן (רמי) שיינפלד
דוא"ל: rammysh@gmail.com
חוגי לימוד: משפטים
 
שם: שירי שניצקי
חוגי לימוד: פכ"מ
תפקיד: מנהלת תחום שינוי גבולות וחלוקת הכנסות, המנהל לשלטון מקומי, משרד הפנים