בוגרי 2014 - 2015

 

שם: אביהוד ברון
דוא"ל: avihood8@gmail.com
השכלה: תואר I בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן
תפקיד: עוזר מחקר, אוניברסיטת בר אילן 
avihoodbaron
שם: משה לאו
דוא"ל: moshelau@gmail.com 
השכלה: 
תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: כלכלן בכיר, רשות התחרות
moshelau
שם: עדי פינקלשטיין
דוא"ל: adi.finkelstein@gmail.com
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בירושלים
תפקיד: כלכלנית אגף מאקרו כלכלה ומדיניות, חטיבת המחקר, בנק ישראל

adifinkelstein