בוגרי 2017 - 2018

שם: הילה אללוף
דוא"לalaluf.hila@gmail.com  
השכלה: תואר I כלכלה וקוגניציה - האוניברסיטה העברית
תפקיד: Decision Scientist Paypal
 
hilaalaluf
שם: דורי דינאי
דוא"לdori.dinai@gmail.com
השכלה: תואר I מתמטיקה ופיזיקה - האוניברסיטה העברית
תפקיד: Data Scientist - nSure.al
 
doridinai
שם: כרמל ובר
השכלה: תואר I כלכלה ועבודה סוציאלית - האוניברסיטה העברית
תפקיד: כלכלנית המכון הישראלי לתכנון כלכלי
 
carmelweber
שם: מיכל ויסברוד
השכלה: תואר I כלכלה ויחסים בינלאומיים - האוניברסיטה העברית
תפקיד: עוזרת מחקר - בנק ישראל
 
michalvisburd
שם: רועי וסרמן
דוא"לroywaser@gmail.com
השכלה: תואר I כלכלה עם התמחות בביוטכנולוגיה - האוניברסיטה העברית
תפקיד: סטודנט
 
roeiweserman
שם: ניר זקס
דוא"לnirzacks@gmail.com
השכלה: תואר I כלכלה קיימות - המרכז הבינתחומי
תפקיד: מנהל מחלקה בכיר לפיתוח עסקי, עיריית ירושלים
מרכז את התוכנית לכלכלנים חברתיים בירושלים
 
nirzacks
שם: אודי פוגל
השכלה: תואר I כלכלה ופסיכולוגיה - האוניברסיטה העברית
תפקיד: כלכלן - רשות התחרות
 
ehudfogel
שם: מירי רוזנשטוק
השכלה: תואר I כלכלה ויחסים בינלאומיים - האוניברסיטה העברית
תפקיד: כלכלנית ביחדה הכלכלית של הפיקוח על הבנקים  - בנק ישראל
 
mirirozenshtuck
שם: אביעד שוורץ
דוא"לaviad_sch@yahoo.com
השכלה: תואר I פכ"מ - האוניברסיטה העברית
תפקיד: עוזר מחקר - בנק ישראל
 
aviadshwartz
שם: אסף צחור שי
דוא"לassafshai@gmail.com
השכלה: תואר I פכ"מ - האוניברסיטה העברית
תפקיד: ראש צוות כלכלי, פראטו
 
asafshaitzahor