שנה א 2019 - 2020

שם: גל עמדי
דוא"לgalamedi7@gmail.com
השכלה: תואר | פכ"מ- האוניברסיטה העברית
תפקיד: עוזר מחקר- בנק ישראל                                                                                                                                                                                           
 
galamediii
שם: עידן ליפינר
דוא"לidanlipiner@gmail.com
השכלה: תואר | פכ"מ- האוניברסיטה העברית
תפקיד: כלכלן, משרד האוצר

 

lipneridan