בוגרי 2013 -2014

shiraavnat

שם: שירה אבנת

דוא"ל: a.shir79@gmail.com

השלכה: תואר I במשפטים ובמחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

תואר II במשפטים, אוניברסיטת ת"א

תפקיד נוכחי: רשת התאגידים, משרד המשפטים

 

ruthiaveleine

שם: רותי אבלין-רווה
דוא"ל: ruthy.ablin@gmail.com
השכלה: תואר I בפילוסופיה והיסטוריה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תואר II בהיסטוריה, האוניברסיטה העברית בי-ם

תפקיד נוכחי: מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

 

netaelul

שם: נטע אלול
דוא"ל: neta.elul@mail.huji.ac.il
השכלה: תואר I בביולוגיה ופיסיקה, האוניברסיטה העברית בי-ם

תפקיד נוכחי: אשכול תעשיות, המשרד להגנת הסביבה

 

elibinga

שם: עלי בינג
דוא"ל: elibing@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים וכלכלה, האוניברסיטה העברית בי-ם

תפקיד נוכחי: אגף תקציבים, משרד האוצר

 

moriyabrut

שם: מוריה בן ששון
דוא"ל: moriyabs@yahoo.com
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מטה מינהל התעסוקה, משרד הרווחה

 

yochaibrenshtain

שם: יוחאי ברנשטיין
דוא"ל: yochai.bernstein@economy.gov.il
השכלה: תואר I במנהל עסקים ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בי-ם

תפקיד נוכחי: תכנון מדיניות, משרד הכלכלה

 

noagivon

שם: נועה גבעון
דוא"ל: noa.givon@gmail.com
השכלה: תואר I חינוך, בימוי והוראת תיאטרון, סמינר הקיבוצים
תפקיד נוכחי: מטה הסייבר, משרד ראש הממשלה

 

marigresia

שם: מריה ג'יריס
דוא"ל: jrsmaria87@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים, המכללה האקדמית נתניה
תואר II: במנהל עסקים, המכללה האקדמית נתניה

תפקיד נוכחי: פיתוח כלכלי בשלטון מקומי, משרד הפנים

 

ellavainshtain

שם: אלה ויינטשיין
דוא"ל: elahweinstein@gmail.com 
תואר I בלימודי מזרח תיכון ולימודי מדינת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: עתודות לישראל, משרד ראש הממשלה

 

hadarvintergolan

שם: הדר וינטר גולן 
דוא"ל: hadarwin@gmail.com
השכלה: תואר I במנהל עסקים ותקשורת, האוניברסיטה העברית בי-ם

תפקיד נוכחי: תכנון מדיניות, משרד הכלכלה

 

ashervechilla

שם: אשר וכיל
דוא"ל: ashervakil@gmail.com
השכלה: תואר I בחינוך, מכללת הרצוג
תואר: II במנהל עסקים, מכון לב

תפקיד נוכחי: אגף תקציבים, משרד החינוך

 

yuvalzena

שם: יובל זנה
דוא"ל: yuval.zana@gmail.com
השכלה: תואר I במדעי המחשב, האוניברסיטה העברית בי-ם
תואר II במנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תפקיד נוכחי: מטה ישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי

 

danazanko

שם: דנה זנסקו
דוא"ל: danaemet@gmail.com
השכלה: תואר I ביחסים בינלאומיים והיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בי-ם

תפקיד נוכחי: תכנון אסטרטגי ותכנון הון אנושי, המשרד לשירותי דת

 

eitanti

שם: איתן טי
דוא"ל: eitantt@gmail.com
השכלה: תואר I בחינוך, אורות ישראל
תואר II במנהל עסקים, מכון לב

תפקיד נוכחי: אגף תקציבי פיתוח, משרד התחבורה

 

yairtalmon

שם: יאיר טלמון
דוא"ל: yairtalmon1@gmail.com

השכלה: תואר I בכלכלה, פוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תפקיד נוכחי:  אגף תכנון, תקצוב ותמחור, משרד הבריאות

 

galyaakobi

שם: גל יעקובי
דוא"ל: yaakobi.gal@gmail.com
השכלה: תואר I בפוליטיקה וממשל וסוציולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תפקיד נוכחי: תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, משרד הרווחה

 

roeiyarom

שם: רועי ירום
דוא"ל: roiyarom@gmail.com
השכלה: תואר I במדע המדינה וסוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
תואר II במדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד נוכחי: מטה הסייבר, משרד ראש הממשלה

 

roeicohen

שם: רועי כהן
דוא"ל: roicohen84@gmail.com
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה, המרכז הבין תחומי
תפקיד נוכחי: לשכת מנכ"ל, רשות אוכלוסין

 

michallazrivich

שם: מיכל לזרוביץ'
דוא"ל: michal.barvaz@gmail.com
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ומחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בי-ם

תפקיד נוכחי: יועצת הנציב לשיוויון מגדרי, נציבות שירות המדינה

 

naomiliberman

שם: נואמי ליברמן
דוא"ל: noemilie1@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים ומדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
תואר II במשפטים, אוניברסיטת תל אביב

תפקיד נוכחי: רשפ"ת, משרד הכלכלה

 

gadilipovski

שם: גדי ליפובסקי
דוא"ל: gadi.lipo@gmail.com

השכלה: תואר I בהנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת תל אביב

תפקיד נוכחי: בי"ח וולפסון, משרד הבריאות

 

havamanderovich

שם: חוה מונדרוביץ    
דוא"ל: chavamon@walla.com    
השכלה: תואר I במנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו 

תפקיד נוכחי: פיתוח כלכלי בשלטון מקומי, משרד הפנים

 

saritnassi

שם: שרית נשיא
דוא"ל: sarit.nassi@gmail.com
השכלה: תואר I בקרימינולוגיה וסוצילוגיה, אוניברסיטת בר אילן
תואר Iבמשפטים, הקריה האקדמית אונו

תפקיד נוכחי: נציבות שוויון אנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

 

noasegellifshitz

שם: נעה סגל- ליפשיץ
דוא"ל: noalip@gmail.com
השכלה: תואר I בכלכלה ולימודי מדינת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקיד נוכחי: תיאום תחבורה יבשתית, משרד התחבורה

 

hanakidron

שם: חנה קדרון
דוא"ל: hana.kidron@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים, האוניברסיטה העברית בי-ם

תפקיד נוכחי: המשנה למנכ"ל, משרד התחבורה

 

amirrubin

שם: אמיר רובין
דוא"ל: amirubin@gmail.com
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בי-ם

תפקיד נוכחי: מינהל תעשיות, משרד הכלכלה

 

matanretnera

שם: מתן רטנר
דוא"ל: ratner.matan@gmail.com
השכלה: תואר I בהיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה
תפקיד נוכחי: מינהל אזורי פיתוח, משרד הכלכלה

 

rinatshperna

שם: רינת שפרן
דוא"ל: rinatshafran2@yahoo.com

השכלה: תואר I במדע המדינה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תואר II במדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם

תפקיד נוכחי: פיתוח כלכלי בשלטון מקומי, משרד הפנים