בוגרי 2016 - 2017

 

שם: עדי בן-מרדכי

התמחות: מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי , משרד הבריאות

דוא"לadi.benm@gmail.com

השכלה: תואר I במדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד: תכנון אסטרטגי, משרד הבריאות

 

adibenmordechai

שם: חן גבע

התמחות: חשכ"ל- חטיבת פרויקטים, משרד האוצר

דוא"לchengeva87@gmail.com

השכלה: תואר I בכלכלה, אוניברסיטת בן גורין

תפקיד: חשכ"ל, חטיבת פרוייקטים, משרד האוצר

 

hengeva

שם: קרולין ג'ובראן

התמחות: חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר , משרד הבריאות

דוא"לjoubranc@post.bgu.ac.il

השכלה: תואר I ברוקחות, אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד: טכנולוגיות רפואיות, משרד הבריאות

 

karolinjobran

שם: אילנית גרין

התמחות: לשכת המשנה למנכ"ל , המשרד לכלכלה

דוא"לelanitg@gmail.com

השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ופוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד: לשכת המשנה למנכ"ל, משרד הכלכלה

 

ilanitgreen

שם: יסמין וולך

התמחות: שירותים חברתיים ואישיים- לשכה, משרד הרווחה

דוא"לjasminvulej@gmail.com

השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן

תואר II בעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

תפקיד: אגף שירותים אישיים וחברתיים, משרד הרווחה

 

jasminewallach

שם: דניאלה זגמן

התמחות: אשכול שלטון מקומי, המשרד להגנת הסביבה

דוא"לdaniellazegman@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים וממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה

תפקיד: אשכול שלטון מקומי, המשרד להגנת הסביבה

 

daniellazagman

שם: ליאור זיסר-יוגב

התמחות: האגף להכשרה מקצועית, משרד הרווחה- עבודה

דוא"לliorzsr@gmail.com

השכלה: תואר I בחינוך ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית

תפקיד: תעסוקה- הכשרה מקצועית, משרד הרווחה

 

liorziseryogev

שם: טל חכים

התמחות: מינהל תעשיות, המשרד לכלכלה

דוא"לtalhakim17@gmail.com

השכלה: תואר I בפיסיקה והיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב

תפקיד: אגף צוערים לשירות המדינה, נציבות שירות המדינה

 

talhakim

שם: יאיר חרותי

התמחות: המערך לשילוב בדואים/רשות הבדואים, המשרד לחקלאות

דוא"לyairherooty@gmail.com

השכלה: תואר I בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד: מערך לשילוב אוכלוסייה בדואית, משרד החקלאות

 

    yairharoti

שם: נפתלי יעבץ

התמחות: השירות לנוער צעירות וצעירים (נוצ"ץ), משרד הרווחה

דוא"לnaftali.yawitz@gmail.com

השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר

תפקיד: מינהל סיוע ותיקון, משרד הרווחה

 

naftaliyavez

שם: רועי לבנון

התמחות: אגף בכיר אסטרטגיה, מדיניות ותכנון, המשרד לשוויון חברתי

דוא"לlevanon6@gmail.com

השכלה: תואר I פסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה, האוניברסיטה העברית

תפקיד: מנהל אוכלוסיות, משרד הרווחה

 

roeilevanon

שם: יעל לדרמן

התמחות: חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות

דוא"לyael.sgv@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים וממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה

תפקיד: חטיבת מרכזיים רפואיים, משרד הבריאות

 

yaellederman

שם: רעות לובוצקי

התמחות:

דוא"לreutlerner@gmail.com

השכלה: תואר I בפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית

תואר II בפסיכולוגיה חינוכית וקלינית, האוניברסיטה העברית

תפקיד: מטה מינהל תעסוקה, משרד הרווחה

 

yaellederman

שם: חמדה מרגלית

התמחות: התחדשות עירונית, המשרד לבינוי ושיכון

דוא"לhemda614@gmail.com

השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

תפקיד: התחדשות עירונית, משרד הבינוי והשיכון

 

hemdamargalit

שם: גל פילק

התמחות: המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ומדע (מה"ט), משרד הרווחה- עבודה

דוא"לgalfilc1@gmail.com

השכלה: תואר I בפילוסופיה ופסיכולוגיה, אוניברסיטת ת"א

תפקיד: המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, משרד הרווחה

 

galfilk

שם: אביאל פנסאפורקאר

התמחות: מטה הדיור הלאומי, סגן לתיאום רשויות מקומיות, משרד האוצר

דוא"לpn.aviel@gmail.com

השכלה: תואר I במדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד: מטה הגיור הלאומי, משרד האוצר

 

avielpnsapurkar

שם: חני פרבר

התמחות: אגף בכיר תכנון תחבורתי, משרד התחבורה

דוא"לpashoshoney@gmail.com

השכלה: תואר I בצילום והדמיה ממוחשבת, בצלאל

תואר II בתולדות האומנות ותרבות חזותית, אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד: תחבורה יבשתית, משרד התחבורה

 

haniferber

שם: עמרי קולט

התמחות: המטה לביטחון לאומי, האגף למדיניות חוץ, משרד ראש הממשלה

דוא"לomri.kollet@gmail.com

השכלה: תואר I בממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה

תפקיד: רשות הסייבר, משרד ראש הממשלה

 

omrikolet

שם: רחל רן

התמחות: רשות התקשוב הממשלתי, משרד ראש הממשלה

דוא"לrachelran15@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים, אוניברסיטת חיפה

תפקיד: רשות התקשוב הממשלתית, משרד ראש הממשלה

 

rachelran

שם: גלעד שור

התמחות: ניהול ההון האנושי ברשויות מקומיות, משרד הפנים

דוא"לgiladshor@gmail.com

השכלה: תואר I בחינוך ובהוראת לשון, מכללת הרצוג

תפקיד: פתוח כלכלי בשילטון מקומי, משרד הפנים

 

giladshor

שם: ענבר שור

התמחות:

דוא"לinbar.mazouz@gmail.com

השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ולימודים רב-תחומיים, אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד: מטה הדיור הלאומי, משרד האוצר

 

 

inbarshor

שם: רועי שיף

התמחות: מינהל שיווק , משרד התיירות

דוא"לroey.schiff@gmail.com

השכלה: תואר I בפוליטיקה וממשל וניהול, אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד נוכחי: ראש צוות אסטרטגי בחברת פארטו

 

roeishif