שנה א 2019 -2020

 

שם: טל אבישי
דוא"ל: yktchah@gmail.com
השכלה: תואר I משפטים, אוניברסיטת בר אילן

                                                                 

tal

שם: דניאל איטח
דוא"ל: iddaniel@gmail.com
השכלה: תואר I כלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון

 

daniel

שם: חיה אקשטיין- קופל
דוא"ל: cre2589@gmail.com
השכלה: תואר I פכ"מ, האוניברסיטה העברית

 

haya

שם: נדב בן ששון
דוא"לnadavbensa@gmail.com
השכלה: תואר | עבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

 

nadav

שם: לאה בריסקין
דוא"ל: leah.brisikin@mail.huji.ac.il
השכלה: תואר I פוליטיקה, ממשל וניהול, אוניברסיטת בן גוריון
תואר II מדע המדינה, אוניברסיטת ת"א

 

lea

שם: עידן גורדון
דוא"ל: igordonw@gmail.com
השכלה: תואר I ממשל וחברה,  האקדמית ת"א-יפו
תואר II התכנית לבכירים ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת ת״א

 

idangordon_01

שם: אורי גז
דוא"ל: origez1@gmail.com
השכלה: תואר I עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית

 

origez

שם: דניאל הורנשטיין
דוא"ל: danielle12189@gmail.com
השכלה: תואר  I במשפטים, ממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

danielhorenshtain

שם: רוני  וולף
דוא"ל: wolfroni@gmail.com
השכלה: תואר I אסלאם ומזרח תיכון, האוניברסיטה העברית
תואר II לימודי קולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת ת״א

 

roniwolf

שם: גיתית זידנברג
דוא"ל: gititing@gmail.com
השכלה: תואר I סוציולוגיה- אתנרופולוגיה ואופקים, אוניברסיטת חיפה
תואר II חקר החינוך האלטרנטיבי, אוניברסיטת חיפה

 

gititzin

שם: ספיר חכמון- וחניש
דוא"ל: sapirhacmon@gmail.com
השכלה: תואר I פוליטיקה, ממשל וחינוך, אוניברסיטת בן גוריון

 

sapir

שם: סיון טראו רוזנשטיין
דוא"ל: sivantrau@gmail.com
השכלה: תואר I מדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון
תואר II חינוך במגמת מערכות למידה, אוניברסיטת ת"א הפתוחה

 

sivan trao

שם: נעמה יונה
דוא"ל: naama1yona@gmail.com
השכלה: תואר I משפטים, האוניברסיטה העברית

 

naamayona

שם: נטע כאנר
דוא"ל: netta.kha@gmail.com
השכלה: תואר I מדעי המדינה וחינוך, האוניברסיטה העברית
תואר II מדע המדינה, מגמה לדמוקרטיה ולפוליטיקה בישראל, האוניברסיטה העברית 

 

nettacaner_01

שם: טל כהן
דוא"ל: tal.cohen56@gmail.com
השכלה: תואר I מדעי המדינה וכלכלה, אוניברסיטת בר אילן

 

tal

שם: עמרי לוי
דוא"ל: 125omri@gmail.com
השכלה: תואר I רב תחומי, אוניברסיטת חיפה

 

omri

שם: ראנה מוסא
דוא"ל: rana.musa@mail.huji.ac.il
השכלה: תואר I לימודי נשים ומגדר והיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב
תואר II ניהול מלכרי״ם וארגונים קהילתיים,  האוניברסיטה העברית  

 

rana

שם: תהילה מזרחי
דוא"ל: swinfo2005@gmail.com
השכלה: תואר I לימודי תעודת הוראה בפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית
תואר II עבודה סוציאלית וקרימינולוגיה עם התמחות במגדר וזכויות אדם, האוניברסיטה העברית

 

tehila_01

שם: עדן ניסנוב
דוא"ל: eden.nisanov@gmail.com
השכלה: תואר I מדעי המדינה וסוציולוגיה- אנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

 

eden

שם: אליעד פיבקו
דוא"ל: Elip333@gmail.com
השכלה: תואר I פילוסופיה והיסטוריה, האוניברסיטה הפתוחה

 

eliad_fibko

שם: ירון דוד פליישמן
דוא"ל: yarondf@gmail.com
השכלה: תואר I מדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן גוריון

 

yaron_01

שם: גל פרנקל
דוא"ל: frenke.gal@gmail.com
השכלה: תואר  I משפטים, התמחות בממשל, דיפלומיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי IDC

 

galfrenkel

שם: אפרת צנגן
דוא"ל: efratzangen@gmail.com
השכלה: תואר I משפטים ותקשורת, האוניברסיטה העברית

 

efrat

שם: יאיר קום
דוא"ל: yairkoom@gmail.com
השכלה: תואר I מדעי החברה ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן 

 

yair

שם: אורי שבת
דוא"ל: לא לפרסום
השכלה: תואר I מדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן

 

 

שם: אילן שטרן
דוא"ל: ilanshteren@gmail.com
השכלה: תואר I משפטים, אוניברסיטת בר אילן

 

ilanshteren

שם: מיכאל שרמן
דוא"ל: shermanm1989@gmail.com
השכלה: תואר I מדעי החברה ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן

 

michael