בוגרי 2015 -2016

שם: אורנה אברהם

דוא"ל ornaavr@gmail.com

השכלה: תואר I בפסיכולוגיה וחינוך - אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד:  סחר חוץ, משרד הכלכלה

 

ornaavraham

שם: יובל אקוה

דוא"ל aquayuval@hotmail.com

השכלה: תואר I במשפטים - האוניברסיטה העברית

תפקיד: יחידת ממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים​

 

yuvalaqa

שם: רביד בן זאב

דוא"ל ravidbenzeev@gmail.com

השכלה: תואר I יחב"ל ולימודי מזרח אסיה - האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד: משרד החינוך

 

ravidbenzeev

שם: מיכל בן משה

דוא"לmichalyb@gmail.com

השכלה: תואר I ביחב"ל ותקשורת - האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד: מטה הסייבר, משרד ראש הממשלה

 

michalbenmoshe

שם: אבירם ג'ונסון

דוא"לaviramjohn@gmail.com

השכלה: תואר I באגרואקולוגיה ובריאות הצמח (B.Sc.Agri).- האוניברסיטה העברית בירושלים

תואר II במיקרוביולוגיה סביבתית  (M.Sc.)

תפקיד: שה"מ, אגף אגרורקולוגיה, משרד החלקאות

 

aviramjonson

שם: סיון גולדשטיין - הבר 

דוא"לgoldsivan@gmail.com

השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת ת"א

תפקיד: מטה "דרך חדשה" משרד ראש הממשלה

 

sivangoldstinheber

שם: אורית גנור

דוא"לorit.ganor@mail.huji.ac.il

השכלה: תואר I במנהל עסקים ופסיכולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד: מינהל אוצרות טבע, משרד התשתיות

 

oritganor

שם: עמיחי גרינולד

דוא"לamigree84@gmail.com

השכלה: תואר I במדע המדינה ומזרח התיכון - האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד: לשכת המשנה למנכ"ל, משרד הכלכלה

 

amichaigrinvald

שם: נטע הבלין

דוא"לnetta.havlin@gmail.com

השכלה: תואר I בפסיכוביולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים (B.Sc)

תואר II במדעי המוח וההתנהגות - האוניברסיטה העברית בירושלים (M.SC)

תפקיד: מינהל איכות ושירות, משרד הבריאות

netahablin

שם: הילה חדד

דוא"לhilla.haddad@gmail.com

השכלה: תואר I באירונוטיקה וחלל - הטכניון (B.Sc)

תואר II בדיפלומטיה - אוניברסיטת ת"א

תואר II במנהל עסקים - אוניברסיטת ת"א (MBA)

תפקיד:  מנהלת נתיבי ישראל, משרד התחבורה​

 

hilahadad

שם: אריאל חזן

דוא"לarielchazan@yahoo.com  

השכלה: תואר I בתקשורת ציבורית ומדע המדינה - אוניברסיטת בר אילן

תואר II ביחב"ל ומחשבה פוליטית - אוניברסיטת בר אילן

תפקיד: רשות הסייבר, משרד ראש הממשלה

 

arielhazan

שם: גל חנה

דוא"לgalhana12@gmail.com

השכלה: תואר I בתקשורת - מכללת ספיר

תואר II במנהל עסקים - אוניברסיטת בר-אילן (MBA)

תפקיד: לשכת מנכ"ל, משרד התיירות

 

galhana

שם: נתן חפץ

דוא"לnatanhef@gmail.com

השכלה: תואר I במסלול הרב תחומי בחוג המשולב למדעי החברה - אוניברסיטת בר אילן

תפקיד: מטה הסייבר, משרד ראש הממשלה

 

natanhefetz

שם: מיכל יטמנו

דוא"לmichalyatmano@gmail.com

השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת בן גוריון

תואר II בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד: אגף שירותים אישיים וחברתיים, משרד הרווחה

 

michalyatmano

שם: מיכאל לובלינג

דוא"לmichael.lubling@gmail.com

השכלה: תואר I במדעי המחשב - האוניברסיטה העברית בירושלים

תואר II במדעי הקוגניציה - האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד: מינהל התכנון, משרד האוצר

 

michaellubling

שם: אילת לוין קארפ

דוא"לprabula@gmail.com

השכלה: תואר I בפסיכוביולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים

תואר II בביולוגיה - מכון ויצמן

תפקיד: סחר חוץ , משרד הכלכלה

 

ayeletlevinekarp

שם: ישראל ליכטיג

דוא"לisrael.lichtig@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים - האוניברסיטה העברית בירושלים

תואר II במנהל עסקים - האוניברסיטה העברית בירושלים 

תפקיד: חשכ"ל, חטיבת פרוייקטים, משרד האוצר​

 

israellichting

שם: עידו מירז

דוא"לido100@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים ופילוסופיה - אוניברסיטת תל אביב

תפקיד: לשכת מנכ"ל, משרד הפנים​

 

idomiraz

שם: שירי נוימן

דוא"לnoyman.shiri@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים - אוניברסיטת חיפה 

תפקיד: אגף טיוב רגולציה, משרד ראש הממשלה

 

shirinoiman

שם: אלישבע סבתו

דוא"לelisheva.brancoweiss@gmail.com

השכלה: תואר I בפסיכולוגיה - האוניברסיטה הפתוחה

תפקיד: אגף צעירים, המשרד לשיוויון חברתי

 

elishevasabato

שם: דני סטמרי

דוא"לsatmary@gmail.com

השכלה: תואר I בהנדסה תעשייה וניהול - אוניברסיטת בן גוריון

תואר II במנהל חינוך - אוניברסיטת בן גוריון 

תפקיד: רשות התקשוב הממשלתית, משרד ראש הממשלה

 

danisatmeri

שם: עדי ספראי - כ"ץ

דוא"לadisafrai@gmail.com

השכלה: תואר I בכלכלה - האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד: רכש חברתי, משרד הרווחה

 

adikatzsafrai

שם: שיר פרי

דוא"לshirperry@gmail.com

השכלה: תואר I בתקשורת והיסטוריה של עם ישראל - האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד: לשכת הממונה על התעסוקה, משרד הרווחה

 

shirperri

שם: משה צייזלר

דוא"לmoshikocze@gmail.com

השכלה: תואר I ביחב"ל ומזרח התיכון - האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד: מינהל פיתוח אזורי תעשייה, משרד הכלכלה

 

moshetzaizler

שם: יעל קוז'וקרו

דוא"לyaelcoj@gmail.com

השכלה: תואר I בניהול עם התמחות בשיווק - אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד: לשכת מנכ"ל, משרד התיירות

 

yaelkojakaro

שם: ברקת קנפו

דוא"לkbareket@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים - אוניברסיטת תל אביב

תואר II משפטים - אוניברסיטת הרווארד

תפקיד: סחר חוץ, משרד הכלכלה

 

bareketknafo

שם: עידו רוזנבלום

דוא"לedorosenblum@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים - אוניברסיטת חיפה

תואר II ביחב"ל - אוניברסיטת חיפה

תפקיד: תחבורה יבשתית, משרד התחבורה

 

idorosenblum

שם: מיכאל שצ'ופק

דוא"לmichael085@gmail.com

השכלה: תואר U בביולוגיה ופסיכולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקיד: מינהל סביבה, משרד הכלכלה​

michaelshchupak

שם: הדס תדהר

דוא"לhaddas.tidhar@gmail.com

השכלה: תואר I בביולוגיה - אוניברסיטת בר אילן

תואר II במנהל עסקים - אוניברסיטת בן גוריון 

תפקיד: המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, משרד הבריאות

hadastodhar