בוגרי 2017 - 2018

 

שם: בני אהרון שלום

דוא"לbennyash@gmail.com

השכלה: תואר I בפוליטיקה וממשל ולימודי מדינת ישראל, אוניברסיטת בו גוריון

תפקיד: מה"ט, משרד הרווחה                                                                                                                                                                

 

bennyaharonshalom

שם: נטע אלגאבסי

דוא"לneta.elgabci@gmail.com

השכלה: תואר I בתקשורת,מכללת עמק יזרעאל

תפקיד: מינהל בקרה ופיתוח, משרד הרווחה

 

 

 

netaelgabsi

שם: גלעד אסף

דוא"לgilad.assaf@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים וכלכלה, אוניברסיטת חיפה

תפקיד: מינהל תשתיות, משרד התיירות

 

 

 

giladasaf

שם: עמית אפרתי

דוא"לamitefrati2@gmail.com

השכלה: תואר I בממשל, דיפלומה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

 

 

 

amitefrati

שם: אדם ארבל

דוא"לadamarb@gmail.com

השכלה: תואר I  בתקשורת ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן

תפקיד: לשכת מנכ"ל, משרד הבינוי והשיכון

 

 

 

adamarbel

שם: איתמר בן ישראל

דוא"לitamar.benisrael@mail.huji.ac.il

השכלה: תואר I במדע המדינה ולימודי מזה"ת ואסלאם, האוניברסיטה העברית

תפקיד: מטה דרך חדשה, משרד ראש הממשלה

 

 

 

itamarbenisrael

שם: עדי בן גל לוי

דוא"לadibg56@gmail.com

השכלה: תואר I בתקשורת ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן

תפקיד: מינהל תקו"ן, משרד הרווחה

 

 

 

adibengal

שם: ספיר בריל

דוא"לsapirbrill@gmail.com

השכלה: תואר I פכ"ם, האוניברסיטה העברית

תפקיד: תכנון תעבורתי ותשתיות, משרד התחבורה

 

 

 

sapirberil

שם: ישי גרין

דוא"לyishigreen@gmail.com

השכלה: תואר I בכלכלה וניהול, המכללה האקדמית אשקלון

תפקיד: אגף תקציבים, משרד הרווחה

 

 

 

ishaigreen

שם: אל הרפז

דוא"לal71010@gmail.com

השכלה: תואר I בניהול, אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד: ישראל דיגיטלית, משרד לשיוויון חברתי

 

 

 

alharpaz

שם: בדיע ח'וריה

דוא"לbadea_551@hotmail.com

השכלה: תואר I בכלכלה, מנהל עסקים וניהול משאבי אנוש, אוניברסיטת בר אילן

תפקיד: מינהל פיתוח, משרד הפנים

 

 

 

badiahura

שם: סברין חוגיראת

דוא"לhojeratsabren@gmail.com

השכלה: תואר I במתמטיקה וחינוך מיוחד, מכללת אורנים

תפקיד: מנהל פדגוגי, משרד החינוך

 

 

 

sabrinhugirat

שם: אורטל חזות

דוא"לorhazut@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים, פוליטיקה וממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה

תפקיד: אגף תודעה, נושאים אסטרטגיים

 

 

 

ortalhazut

שם: איל ישי

דוא"ל13eyal@gmail.com

השכלה: תואר I בכלכלה  וניהול, האקדמית ת"א יפו

תפקיד: ישראל דיגיטלית, משרד לשיוויון חברתי

 

 

 

eyalishai

שם: גיא להב

דוא"לguy86lahav@gmail.com

השכלה: תואר I בלימודי אסיה והיסטוריה, האוניברסיטה העברית

תפקיד: אשכול מדיניות, אגף יחסים בינלאומיים, משרד להגנת הסביבה

 

 

 

gailahav

שם: איתי לניר

דוא"לitay.lanir@gmail.com

השכלה: תואר I בהנדסה, אוניברסיטת ת"א

תפקיד: רשות תחבורה ציבורית, משרד התחבורה 

 

 

 

itailanir

שם: רחל מילר

דוא"לchelymil@gmail.com

השכלה: תואר I בתקשורת ויהדות, מכללת ירושלים בית וגן

תפקיד: אגף חרדים, מינהל מרקם ותיק, משרד הבינוי והשיכון

 

 

 

rachelmiller

שם: שירן מימון

דוא"לshiran.maimon87@gmail.com

השכלה: תואר I במשפטים, האוניברסיטה העברית

תפקיד: אגף השכר- לשכה משפטית, משרד האוצר

 

 

 

shiranmimon

שם: יפתח סומך

דוא"לyif.som@gmail.com

השכלה: תואר I בפכ"ם, האוניברסיטה העברית

תפקיד: אגף כלכלה ותשתית, משרד ראש הממשלה

 

 

 

iftachsomech

שם: כמאל סעד

דוא"לkamalsd.169@gmail.com

השכלה: תואר I בכלכלה וניהול, מכללת תל חי

תפקיד: מינהל פיתוח, משרד הפנים

 

 

 

camalsaad

שם: רייצ'ל סרפרז

דוא"לraesarafraz@gmail.com

השכלה: תואר I במדעי המדינה וספרות אנגלית, אוניברסיטת בר אילן

תפקיד: אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות

 

 

 

rachelsarprez

שם: שרי פנג

דוא"לsarayfang@gmail.com

השכלה: תואר I במדעים ביורפואיים, האוניברסיטה העברית

תפקיד: חטיבת רגולציה, משרד הבריאות

 

 

 

saripeng

שם: הדר פרץ

דוא"לtomhpe@gmail.com

השכלה: תואר I בחינוך מיוחד ואנגלית, המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

תפקיד: לשכת המנכ"ל, משרד החינוך

 

 

 

hadarperez

שם: סיון קריבושה

דוא"לsivankri@gmail.com

השכלה: תואר I בממשל, דיפלומה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי

תפקיד: משנה למנכ"ל, משרד הכלכלה

 

 

 

sivankaribusha

שם: מורן שאנן

דוא"לmoran.shaanan@gmail.com

השכלה: תואר I בכימיה, אוניברסיטת בן גוריון

תפקיד: אשכול תעשיות, משרד להגנת הסביבה

 

 

 

moranshaanan

שם: אדיר שור

דוא"לadirshor@gmail.com

השכלה: תואר I בפסיכולוגיה וסוציולוגיה,האקדמית ת"א יפו

תפקיד: מחוז דרום, משרד הפנים

 

 

 

adirshur

שם: רוזלין שחאדה

דוא"לrosaline.86@hotmail.com

השכלה: תואר I במדעי ההתנהגות, מכללת עמק ישראל

תפקיד: לשכת מנכ"ל, משרד הפנים

 

 

 

roselinshahade

שם: נטע שפירא

דוא"לnetanetanel@gmail.com

תפקיד: ייעוץ וחקיקה, יחידה ניהולית, משרד המשפטים

 
 
netashapira