בוגרי 2005 - 2006

שם: דניאל אופיר
השכלה: תואר І יחב"ל ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית
תפקיד: עורך משנה ומבזקן בחטיבת החדשות- "כאן" - תאגיד השידור הציבורי הישראלי
 
danielofir
שם: ד"ר ג'ני אושר
השכלה: תואר I מדע המדינה, Harvard University
תפקיד: עמיתת מחקר באוניברסיטאות פנסילבניה והרווארד
 
jeniferosher
שם: גבי (גבריאלה) אפל
השכלה: תואר І סוציולוגיה- אנתרופולוגיה ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקיד:
מנהלת אגף תכנון מדיניות, רשות האוכלוסין וההגירה. 
 
gabiapple
שם: שמולי בינג
השכלה: תואר І מדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בי-ם.
תפקיד: מנהל תיכון כפר הנוער ימין אורד- משרד החינוך
 
shmulibing
שם: רחל מאיר
דוא"ל: rachm4@gmail.com
השכלה: תואר І מתמטיקה והיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקיד:
 רכזת יחידת ההתמחות המכללה האקדמית הרצוג
 
rachelmeir
שם: מבשרת לנדאו- נבו
השכלה: תואר І יחסים בינלאומיים ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקיד: מנכ"ל חברת "ריפבליק יועצים"
 
 
mevasseretlandao
שם: עודד סטקלוב
השכלה: תואר І מדע המדינה וכלכלה, האוניברסיטה העברית י-ם.
תפקיד: ראש צוות כלכלי, חברת יעוץ כלכלי- עדליא
 
odedstaklov
שם: ניסים סלמן
דוא"ל: nissimsalman@gmail.com
השכלה: תואר І לימודי אסלאם ומזה"ת וכלכלה האוניברסיטה העברית
תפקיד: מנכ"ל החברה לפיתוח רחובות, עיריית רחובות
 
nissimsalman
שם: הדר סמואל
דוא"ל: Hadars@jdc.org.il
השכלה: תואר І פסיכולוגיה ותיאטרון, האוניברסיטה העברית בי-ם.
תפקיד: חוקרת מדיניות בריאות במכון ברוקדייל
 
hadarsamuel
שם: שלומי סרגוסי
השכלה: תואר І משפטים, האוניברסיטה העברית בי-ם.
תפקיד: יועץ ארגוני לבתי ספר ומנחה סדנאות של עמידה מול קהל בארגונים ובאקדמיה (אוניברסיטת תל אביב, מכללת לוינסקי, מכללת רופין)
 
shlomysaragosi
שם: רועי פולקמן
דוא"ל: rfolk@inter.net.il
השכלה: תואר І לימודי אסלאם ומזה"ת וכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקיד: ח"כ לשעבר, כנסת ישראל
 
roeifolkman
שם: צחי פיין
השכלה: תואר І- עבודה סוציאלית, אונ' בן גוריון בנגב.
תפקיד: מנהל תחום מדיניות ורגולציה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
tzachifain
שם: יוני צ'ונה
השכלה: תואר І-משפטים ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקיד: ממיסדי ומנכ"ל "מצמיחים" למניעת אלימות- ימותת מלכ"ר
 
yonitsona
שם: יוגב קרסנטי
דוא"ל: yogevkty@gmail.com
השכלה: תואר І- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה והיסטוריה של עם ישראל האוניברסיטה העברית בי-ם.
תפקיד: מנהל תחום מאבק באנטישמיות, משרד התפוצות
 
yogevkarasanti
שם: נעמה רינגל
השכלה: תואר І- ארכיטקטורה, טכניון
תפקיד: אדריכלית עצמאית
 
naamaringler
שם: נילי שמעוני
דוא"ל: shimonili@yahoo.com
השכלה: תואר І- מדע המדינה וסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקיד: מחנכת
 
nilishimoni
שם: יובל שרייברמן
דוא"ל: yuvalsh@tau.ac.il
השכלה: תואר І- פילוסופיה וכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
תפקיד: מנכ"ל
yuvalshriberman