בוגרי 2014 -2015

שם: לורן אבקסיס-קנדרבי
השכלה: תואר I במדע המדינה וכלכלה, אוניברסיטת מקגיל
תפקיד: רכזת קשרים בינלאומיים, בי"ס בינ"ל להוראת השואה - יד ושם
 
 
laurenabaksis
שם: קרן אייזן
דוא"ל: Keren@abt-mx.com
השכלה: תואר I ביחסים בין לאומיים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מנכלית חברת אמסלם ביזנס גלובל מקסיקו
 
kerenayzen
שם: רוזנה אלמוג
השכלה: תואר I ביחסים בינלאומיים ובמדור לצרפתית, האוניברסיטה העברית
תפקיד: יועצת קליטה ותחום יזמות, קליטה ועליה- משרד העלייה והקליטה
rozanaalmog
שם: אלון בן אליעזר
השכלה: תואר I בכלכלה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מייסד מנהל אבא דאטה בע"ם
 
 
alonbeneliezer
שם: איתן בר אור
השכלה: תואר I בחינוך, מכללת אורות ישראל
תפקיד: מורה ותלמיד ישיבה, אולפנת נווה חנה
 
 
eitanbaror
שם: דבורה בראנץ
דוא"ל: dvorks@gmail.com
השכלה: תואר I בספרות כללית והשואתית, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מנהלת תחום רווחה, שירות התעסוקה
 
 
deborabranch
שם: גתית ויצמן
השכלה: תואר I בהיסטוריה של עם ישראל וספרות עברית, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מורה ומחנכת במסגרת תוכנית "נתיב" לגיור חיילים, מכון ללימודי יהדות
 
 
gittit
שם: דניאל זייצ'יק
השכלה: תואר I בחינוך, מכללה ירושלים
תפקיד: מורה, התיכון המסורתי
 
 
danielzaytzik
שם: עמרי זרחובי'ץ
דוא"ל: omrizar@gmail.com
השכלה: תואר I בכלכלה ומדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
תפקיד: כתב שוק הון ב-TheMarker
 
 
omrizarchovuch
שם: שמואל טרייסטר
השכלה: תואר I במדע המדינה וחינוך, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקידרכז כלכלי ונתונים/ מינהלת ניהול עצמי ותוכנית מרום/ משרד החינוך
 
shmueltruster
שם: הדר לביא
דוא"ל: hadarlav@gmail.com
השכלה: תואר I בכלכלה ובתוכנית אמירים רוח, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: חברת מועצה, עיריית כפר סבא
 
 
hadarlavy12
שם: איתן מורגנשטרן
השכלה: תואר I במדע המדינה, אוניברסיטת Rutgers
תפקיד: רכז גיוס וקבלה, יהודה הצעיר
 
 
eytanmorgenshteren
שם: ענבר מזרחי
השכלה: תואר I בממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
תפקיד: דוקטורנטית בביה"ס למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית
 
 
inbarmizrahi
שם: הראלי מזרחי
דוא"ל: harelym@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: עו"ד, משרד האוצר
 
 
harelimizrahi
שם: צביקי נוימן
דוא"ל: zvikinn@gmail.com
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה ומדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה, חינוך במכללת הרצוג
תפקיד: ממנהל תכנית בני מצווה, ארגון צהר
 
 
tzvikinoyman
שם: יונתן פוקס
השכלה: תואר I במדע המדינה וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: ממונה הסדרה פיקוח ורגולציה, אגף השמה, שירות התעסוקה הישראלי
 
yonatanfox
שם: עומר פייטלסון
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מנהל תכנית כלכלניים חברתיים
 
 
שם: אבנר פרימור
דוא"ל: avnerpr@gmail.com
השכלה: תואר I במדע המדינה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מנהל פיתוח עסקי - אינבסוס שירותים בע"מ
 
 
avnerprimor
שם: ירדן קידר
דוא"ל: yardenk86@gmail.com
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: רכז התוכנית לכלכלה וחברה, מכון ון ליר
 
 
yardenkedar
שם: ענבר רוטשטיין
דוא"ל: inbarot@gmail.com
השכלה: תואר I בהיסטוריה של עם ישראל ולימודי התיאטרון, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: רפרנטית, אגף תיירות יוצאת, החוויה הישראלית, הסוכנות היהודית
 
 
inbarrotshtain
שם: נעמה שוהם
דוא"ל: naamalmn@gmail.com
השכלה: תואר I בריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: ייזום, ליווי וניהול פרוייקטים ציבוריים, עצמאית
 
 
naamashoham
שם: עדיאל שפירא
השכלה: תואר I בפילוסופיה ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: אנאליסט אלכ"א - ג'יונט ישראל
 
 
adielshapira