בוגרי 2016 -2017

שם: תומר בר-לביא
דוא"ל: tomerbr11@gmail.com
השכלה: תואר I ביחב"ל, אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון
תפקיד: יועץ פרלמנטרי, כנסת ישראל
tomerbarlavi
שם: דוד גודינגר
דוא"ל: david.godinger@mail.com
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית
תפקיד: מנהל מרכז "קדם", תנועת הנוער "עזרא"
davidgodinger
שם: דקלה דותן
דוא"ל: dikla.dotann@gmail.com
השכלה: תואר I בהיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית
תפקיד: עוזרת סמנכ"לית אשכול תעשיות, המשרד להגנת הסביבה
dikladotan
שם: דר דשן
דוא"ל: dardeshen@gmail.com
השכלה: תואר I בתקשורת, אוניברסיטת אריאל
תפקיד: מנהלת מערך חילוני האגודה להתנדבות
dardeshen
שם: עודד ויס
דוא"ל: 64oded64@gmail.com
השכלה: תואר I בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת אריאל
תפקיד: מנהל אגף תקינה ונתונים באגודה להתנדבות
odedwaiss
שם: ארן זינר
דוא"ל: aranz23@gmail.com
השכלה: תואר I בכלכלה והיסטוריה, האוניברסיטה העברית
תפקיד: מנהל תכנון ופיתוח עמותת אלומה
aranziner
שם: גיא טבעוני
דוא"ל: guy.tivony@mail.huji.ac.il
השכלה: תואר I ביחב"ל וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית
תפקיד: אגף בכיר לעידוד עליה ותושבים חוזרים, משרד העליה והקליטה
guytivoni
שם: חן יעקבסון-זפרני
דוא"ל: chenjacobson@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים, הקריה האקדמית אונו
תפקיד: יועצת שר התקשורת, משרד התקשורת
chenjaakobson
שם: אלי מורגנשטרן
דוא"ל: eli.morgenstern@mail.huji.ac.il
השכלה: תואר I בכלכלה ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית
תפקיד: רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר
elimorgenshteren
שם: דניאל מילבאוור
דוא"ל: milbauer@post.bgu.ac.il
השכלה: תואר I בפסיכולוגיה, פוליטיקה וממשל ומזרח תיכון, אוניברסיטת בן גוריון
תפקיד:רכז מחקר ואסטרטגיה, המועצה להשכלה הגבוהה
danielmolbawer
שם: אורי פיגורה רוזנצוויג
דוא"ל: ori.figura@mail.huji.ac.il
השכלה: תואר I במדע המדינה וחינוך, האוניברסיטה העברית
תפקיד: מרכזת תכנית "דילר", הסוכנות היהודית
orifigora
שם: הדר צצשוילי
דוא"ל: hadartsatsa@gmail.com
השכלה: תואר I במנהל עסקים, המרכז האקדמי לב
תפקיד: רכזת גביית מחקרים חו"ל, אגף הכספים, האוניברסיטה העברית
hadartzetzashvili
שם: יובל קמינצ'יק
דוא"ל: yuvalk1989@gmail.com
השכלה: תואר I רב-תחומי, אוניברסיטת חיפה
תפקיד: יועץ פרלמנטרי, כנסת ישראל
 
yuvalkaminchki