בוגרי 2017 -2018

שם: שירה ביגון
השכלה: תואר I בעבודה סוציאלית - אוניברסיטת בר אילן
תפקיד: עובדת סוציאלית - משרד הבריאות
 
shirabigon
שם: שמואל גולדברג
דוא"ל: shmuel19@gmail.com
השכלה: תואר I חינוך - מכללת הרצוג
תפקיד: מחנך - תיכון תורני "הימלפרב" 
shmuelgoldberg
שם: רועי הרצוג
דוא"ל: herzogr2@gmail.com
השכלה: תואר I חינוך - מכללת הרצוג
תפקיד: מרכז בכיר מדיניות, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה
 
roeihertzog
שם: תירא- אל כהן
דוא"ל: tirael3@gmail.com
השכלה: תואר I רב תחומי רוח ואומנויות - אוניברסיטת ת"א
תפקיד: מנכ"לית - קדמה התיישבות סטודנטים ויזמים
 
tiraelcohen
שם: יהודה כץ
השכלה: תואר I ממשל - המרכז הבינתחומי הרצליה
תפקיד: רכז הנגשה והסברה - משרד העלייה והקליטה
 
yehudacatz
שם: אביבה להב
השכלה: תואר I מדע המדינה והיסטוריה של עם ישראל- האוניברסיטה העברית
תפקיד:סמנכ"לית בית ישראל, עמותת קבוצת רעות
 
avivalahav
שם: שקד מורג
השכלה: תואר I פילוסופיה ומדעי הקוגניציה - האוניברסיטה העברית
תפקיד: מנהלת מטה מפלגת מרצ
 
shaqedmorag
שם: רבקה סבן
השכלה: תואר I  ניהול ארגוני שירות - מכללת הדסה
תפקיד: רכזת תחום ועדה, כנסת ישראל
 
rivkasaban
שם: שלי סלע
השכלה: תואר I תקשורת ועתונאות ולימודי האסלאם והמזרח התיכון - האוניברסיטה העברית
תפקיד: יועצת מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה (משרת סטודנט)
 
shelisela
שם: יואב פארן
השכלה: תואר I גיאוגרפיה ומזרח התיכון - האוניברסיטה העברית
תפקיד: מאבטח - רשות השידור
 
yoavparan
שם: הללי פורת
דוא"ל: halelipor@gmail.com
השכלה: תואר I מדעי המדינה וחינוך - האוניברסיטה העברית
תפקיד: רפרנטית תפעול, רשות החדשנות
 
haleliporat
שם: דורית פילניק
השכלה: תואר I ארכיטקטוריה ובינוי ערים - הטכניון
תפקיד: אדריכלית שימור, רשות העתיקות
 
doritfilnik
שם: הדס צור
דוא"ל: hadtzur@gmail.com
השכלה: תואר I תולדות האמנות וספרות אנגלית - האוניברסיטה העברית
תפקיד: מנהלת דסק צפון אמריקה ומזרח התיכון, האגף לקשרים בינלאומיים, איגוד לשכות המסחר
hadastzur
שם: מירי קורנמן
השכלה: תואר I חינוך ומדעי המדינה - האוניברסיטה העברית
תפקיד: מנהלת מרכז הקריירה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
mirikorenman
שם: מרב קפלן
השכלה: תואר I פכ"מ - האוניברסיטה העברית
תפקיד: כלכלנית, אגף הכלכלנית הראשית, משרד הבריאות
 
meravkaplan