בוגרי 2012 - 2013

שם: עו"ד רועי אדרי
דוא"ל: roeied305@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: עו"ד
 
 
roeiedri
שם: קרני ארד
דוא"ל: karniarad@gmail.com
השכלה: תואר I בפילוסופיה ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מורה, ביה"ס תל"י, תכנית חותם
 
 
karniarad
שם: מיכל ארן
דוא"ל: micharan@gmail.com
השכלה: תואר I בסוציולוגיה אנתרופולוגיה, אוניברסיטה בן גוריון
תפקיד: מנהלת אגף אסטרטגיה ומדיניות, משרד הפנים
 
 
michalaran
שם: גלעד בארי
דוא"ל: gbeery1@gmail.com
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מנהל תחום מחקר כאגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות - משרד הכלכלה והתעשייה
 
 
gilaadbeeri
שם: נועה בלומנטל
דוא"ל: noajblum@gmail.com
השכלה: תואר I בפוליטיקה וממשל, אוניברסיטה בן גוריון
תפקיד: ראש צוות- ייעוץ ניהולי למגזר הציבורי (Deloitte)
 
noablumentala
שם: שירן ברזילי
דוא"ל: shiranb01@gmail.com
השכלה: צוערת תוכנית עתידים, תואר I במשפטים האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: יועצת מנכ"ל, לשכת מנכ"ל- המשרד לשוויון חברתי
 
 
shiranbarzilay
שם: אריאל ברקוביץ
דוא"ל: ariberco@gmail.com
השכלה: תואר I בקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת ת"א
תפקיד: אחראי דיפלומטיה ציבורית שגרירות ישראל ברומא, משרד החוץ
 
 
arielberkovich
שם: רועי דרור
דוא"ל: roei.dror@gmail.com
השכלה: צוער תוכנית עתידים,תואר I בגיאוגרפיה
ובמדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד:
 
roeidror
שם: אילן הכט
השכלה: תואר I משולב, האוניברסיטת בר אילן
תפקיד: מתכנן תחבורה ציבורית במטרופולין ת"א, מנהל תחבורה ציבורית בחברת נתיבי איילון
 
 
illanhecht
שם: הדס הנר
דוא"ל: hadas.hnr@gmail.com
השכלה: תואר I באנגלית ולימודים ספרדיים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מנהלת פיתוח מקצועי- הקרן לידידות
 
 
hadashnr
שם: איתמר יקיר
השכלה: תואר I פכ"ם ואמירים רוח, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: דוקטורנט בביה"ס למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית
 
 
itamaryakir
שם: אביעד נבו
דוא"ל: anevo1983@gmail.com
השכלה: תואר I בכלכלה ובמדע המדינה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מנהל קשרי לקוחות, בנק מזרחי
 
 
aviadnevo
שם: ציון נקאש
השכלה: תואר I בכלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד:מוביל ידע ואסטרטגיה מעוז
 
 
zionnaqqash
שם: רן סלבצקי
השכלה: תואר I במשפטים תקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: עו"ד לשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה 
 
 
ranslabezki
שם: שיר סלוצקי בן גיגי
השכלה: צוערת תוכנית עתידים, תואר I במשפטיםהאוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: ממונה הדרכה במועצות הדתיות ומ"מ עוזרת סמנכ"ל, המשרד לשירותי דת.
 
 
shirbengigi
שם: מתן סעדה
השכלה: תואר I במדעי החיים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: Director of operations Ligtricks
 
 
mattansaada
שם: עומר עבדה
דוא"ל: omerabda2@gmail.com
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מורה – בית ספר ע"ש סליגסברג
 
 
omerabda
שם: אהוד עמיחי
דוא"ל: udiamichy@gmail.com
השכלה: צוער תוכנית עתידים, תואר I במדע המדינה ותוכנית
רב תחומית במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מנהל אגף רגולציה, הרשות לאכיפת במקרקעין, משרד האוצר
 
udiamichay
שם: אריאל עמית
דוא"ל: arielamit@gmail.com
השכלה: תואר I בפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מורה למחשבת ישראל ואזרחות, תיכון קבוצת יבנה
 
 
arielamit
שם: חגי פורגס
דוא"ל: forgesh@gmail.com
השכלה: צוער תוכנית עתידים, תוארI במשפטים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד:
 
 
hagaiforgas
שם: הלה ויסלר פורגס
דוא"ל: tzvila@gmail.com
השכלה: צוערת תוכנית עתידים,תואר I במשפטים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מנהלת פרויקטים, חותם teach first israel
 
 
hillawiasler
שם: גיל פכט
דוא"ל: pachtgil@gmail.com
השכלה: תואר בוגר במשפטים, צוער תוכנית עתידים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: ראש המנהלת להתחדשות עירונית, עיריית רמלה
 
 
 
שם: תני פרנק
דוא"ל: tani5755@gmail.com
השכלה: תואר I בפכ"מ, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: ראש תחום דת ומדינה, תנועת נאמני תורה ועבודה
 
 
tanifrank
שם: אילת רייכמן
דוא"ל: Eilater@gmail.com
השכלה: תואר I במשפטים, האוניברסיטה העברית בי-ם
תפקיד: מנהלת ביקורת, חטיבת השלטון המקומי, משרד מבקר המדינה
 
 
eiiatrechman
שם: אברהם תומר
השכלה: תואר I משולב מדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן
תפקיד: